Hei, jeg er hobby fotograf fra Tromsø i Nord-Norge. Opprinnelig dansk, men har bodd i Tromsø siden 1994. Jeg er lykkelig gift og har 2 sønner, vi har en enebolig med en fin utsikt, som kommer frem i en del av min bilder.
Mitt favoritt område å jobbe med er portrett fotografering, jeg liker å finne på nye måter å sette lyset på i fotostudioet.  Jeg gjør også en del fotoshoots utendørs og andre lokasjoner.
Jeg liker å jobbe med former og lys i studioet, derfor har jeg jobbet mye med gravide-modeller, der gravide akt er min spesialitet. Jeg jobber også en del med akt-modeller, dansere, fitness- og andre idrettsutøvere.
Jeg er ikke så god til å komme meg ut å fotografere i nærområdet mitt, uten at jeg har en avtale med en modell, men jeg har alltid kameraet mitt med når jeg er på reise, og har nesten alltid litt bilder med hjem fra forskjellige ture jeg har vært på.
Jeg vet ikke om mine bilder kan betegnes som kunst, jeg er ikke kunstner, jeg er hobby fotograf. Jeg tar bilder for egen del, at andre liker de bilder jeg lage er en bonus. 

Hi, I am a hobby photographer from Tromsø in Northern Norway. Originally Danish, but has lived in Tromsø since 1994. I am happily married and have 2 sons, we have a house with a beautiful view, which appears in some of my pictures.
My favorite area is to work with portrait photography, I like to find new light settings in the photo studio. 
I do some photo shoots outdoors and other locations, too.
I like to work with shapes and light in the studio, therefore I have worked a lot with pregnant models, pregnant nude art is my specialty. I also work a lot with nude art models, dancers, fitness and other athletes.

I'm not good at getting out to photograph in my local area, without having an appointment with a model, but I always have my camera with when I am traveling, and almost always have some pictures to take home from different tours I have been on.

I don't know if my photos can be described as art, I'm not an artist, I'm a hobby photographer. I take pictures for myself, if others like the pictures I make it's a bonus.