Jeg var heldig å få være med Glassblåser Julian Finne og hans lærling Markus Eriksen, jobb i Norges og kanskje verdens nordligste glasshytta Blåst i Tromsø sentrum. Jeg tok mange bilder fra prosessen med å lage flere av produktene Blåst har i sitt sortiment. Jeg vil her vise bilder av prosessen og arbeidet som ligger bak disse produkter.
Markus har i etterkant av denne shoot bestått eksamen og er ikke lengere lærling, men utlært glassblåser.
I was lucky to be with Glassblower Julian Finne and his apprentice Markus Eriksen, at work in Norway's and perhaps the world's northernmost glass cabin Blåst in the center of Tromsø. I made many pictures from the process of making several of the products Blåst has in its assortment. Here I want to show pictures of the process and the work behind these products.
After this shoot Markus has passed the exam and is no longer an apprentice, but a trained glassblower.
Back to Top