Jeg er ikke nordlys fotograf på noen måte, men veldig vanskelig å ikke ha tatt bilder av nordlyset når man bor i det arktiske nord
Aurora Borealis (nordlys) er vakkert å se på, og det er aldri det samme mønster, noen som gjør det det enda mer spennende
I am not a Northern Lights photographer in any way, but it's very difficult not to have made any pictures of the Northern Lights when living in the Arctic North
Aurora Borealis (Northern Lights) is beautiful to look at, and there is never the same pattern, which that make it even more exciting.
Back to Top