Jeg har jobbet med gravide fotografering i mer enn 10 år, og har ofte hørt gravide si dem må venne seg til sin nye kropp.
Alle kvinner opplever store forandringer i kroppen under og etter et svangerskap, mange føler dem ikke lengre passer inn i de idealer, som er satt for hvordan kvinner skal se ut. Mange føler dem har en stygg kropp, jeg ønsker med denne side å vise at det ikke er tilfelle, alle mødre er vakre og det er mulig å lage vakre bilder av alle typer kropper.
Har du lyst på en mamma akt fotoshoot, er du velkommen til å ta kontakt.
I have been working with maternity photography for more than 10 years, and have often heard pregnant women say that they have to get used to their new body.
Alle women experience major changes in their bodies during and after pregnancy, many feel they no longer fit into the ideals set for how women should look. Many feel they have an ugly body, with this page I want to show that it is not the case, all mothers are beautiful and it is possible to create beautiful pictures of all types of bodies.

If you would like a mom nude art photo shoot, you are welcome to get in touch.
Back to Top