"Ti på topp" er en fokebevegelse, der det hvert år utpekes 10 fjelltopper som man skal bestige. Det er stor variasjon i vanskelighetsgrad og god spredning geografisk i Tromsø kommune. Det er topper for alle, noen med svært liten vanskelighetsgrad for barne familier, og andre med høy vanskelighetsgrad for dem som ønsker større utfordring. Det er en god mulighet for mange å komme ut og oppleve nye topper hvert år.
"Ti på topp" is a breeding movement, where every year 10 mountain peaks are designated, which one should climb. There is great variation in the degree of difficulty and good spreading geographically in Tromsø municipality. There are tops for everyone, some with very little difficulty for young families, and others with a high degree of difficulty for those who want greater challenge. There is a good opportunity for many to come out and experience new peaks every year.
Sydspissen
Sydspissen
Sydspissen
Sydspissen
Trevardetoppen
Trevardetoppen
Trevardetoppen
Trevardetoppen
Sydspissen
Sydspissen
Trevardetoppen
Trevardetoppen
Trevardetoppen
Trevardetoppen
Finnlandsfjellet
Finnlandsfjellet
Sydspissen
Sydspissen
Sydspissen
Sydspissen
Sydspissen
Sydspissen
Trevardetoppen
Trevardetoppen
Finnlandsfjellet
Finnlandsfjellet
Sydspissen
Sydspissen
Sydspissen
Sydspissen
Sydspissen
Sydspissen
Sydspissen
Sydspissen
Sydspissen
Sydspissen
Sydspissen
Sydspissen
Sydspissen
Sydspissen
Back to Top