Når du skal til Tromsø fotoklubb, Stakkevollvn. 33. Kjør Stakkevollvn og drei inn mellom Helse Nord IKT og Europris
When you go to Tromsø photo club, Stakkevollvegen. 33. Drive Stakkevollveien and turn in between Helse Nord IKT and Europris
Kjør på nersiden av parkeringen til Europris og drei til højre og til enden av bygget under parkeringen til Europris
Drive at the left side of the Europris car park and turn right and to the end of the building below the Europris car park
Inngangen er der de to hvite biler står parkert på bildet over
Dersom parkeringen foran studioet er opptatt, kan man parkere i den gule sirkel
The entrance is where the two white cars are parked in the picture above
If the parking in front of the studio is busy, you can park in the yellow circle
Det nærmeste buss stopp er ut for Euro Spar på Stakkevollvn. Der fra kan man gå på nedsiden av Statens Veivesen og Helse Nord IKT, for å komme til studioet
The nearest bus stop is next to Euro Spar on Stakkevollvn. From there you can walk the seaside of Statens Veivesen and Helse Nord IKT, to get to the studio
Back to Top